BELEIDSVERKLARING

BELEIDSVERKLARING

 

Met het  “Design, engineering and manufacturing of polymer concrete electrolytic cells” als zijn hoofdactiviteit wil Steuler-CTI een toonaangevende speler op de internationale markt zijn door het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten door het afleveren van producten die voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen. Het uitgangspunt is om de  waarden die onze klanten nastreven in hun  relatie met Steuler-CTI, op een betrouwbare en performante manier in te vullen. Centraal hierbij staan een optimale dienstverlening, een continue kwaliteitsbewaking en een permanente focus op innovatie, binnen het kader van een gecertificeerd kwaliteitsbeleid.

Om dit kwaliteitsstreven te borgen, werken wij volgens een kwaliteitszorgsysteem conform de normeisen ISO 9001-2015. Er is een kwaliteitsverantwoordelijke aangesteld, die samen met de directie en alle medewerkers het systeem aanstuurt en opvolgt.

Op deze manier willen wij voldoen aan de eisen van de klant en andere stakeholders, als ook aan de normeisen die wij onderschrijven en in overeenstemming zijn met de wettelijke verplichtingen, rekening houdende met deinterne & externe issues, m.b.t. kwaliteit . Dit heeft als doel de continuïteit van de onderneming te verzekeren en een voortdurende groei en maximalisatie van de toegevoegde waarde voor al onze partners te realiseren. Om dit te verifiëren zullen wij op een actieve manier peilen naar de klantentevredenheid.

Steuler-CTI wenst eveneens de doeltreffendheid van haar managementsysteem continu te verbeteren. Om dit alles te kunnen verwezenlijken engageert de directie van Steuler-CTI zich om de nodige middelen ter beschikking te stellen om de beoogde kwaliteit te bereiken en te behouden . Dit op gebied van infrastructuur, materieel en de competenties van, informatie naar en de opleiding van haar medewerkers.

Tevens wordt er actief op toegezien dat al wie in opdracht van Steuler-CTI werkzaamheden uitvoert evenzeer voldoet aan onze gestelde eisen. Wij wensen met onze leveranciers een constructieve samenwerking die ook een  maximale waarborg biedt voor het behalen van onze kwaliteitsdoelstellingen.

Om dit beleid te realiseren, worden er jaarlijks concrete doelstellingen en KPI’s geformuleerd, die op geregelde tijdstippen worden geëvalueerd.

Deze beleidsverklaring zal jaarlijks worden herbekeken tijdens de management review en zonodig aangepast of aangevuld in functie van de ervaringen en de situatie op dat moment teneinde een continue  evolutie te verzekeren in dit beleid en het bijhorend managementsysteem.

Het beleid en de doelstellingen worden aan alle betrokken medewerkers bekendgemaakt en verduidelijkt. Het beleid wordt tevens ter beschikking gesteld van het publiek

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are set through our site by our advertising partners.

We use Adwords to track our Conversions through Google Clicks.

Decline all Services
Accept all Services